Dyspozycja usunięcia pojazdu

Nowy druk w naszej ofercie Dyspozycja usunięcia pojazdu.

Druk jest dostępny w dwóch rodzajach:

  • Dyspozycja usunięcia pojazdu na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. PRD
  • Dyspozycja usunięcia pojazdu na podstawie art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. PRD

Druki sprzedawane w formie bloczków samokopiujących w formacie A4.

Dyspozycja usunięcia pojazdu

Dyspozycja usunięcia pojazdu